Laboratoř agrogenomiky

Mendelova univerzita  v Brně

Zkušební laboratoř č. L 1030.3 akreditovaná ČIA dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Vedoucí laboratoře Irena Vrtková, Ing., PhD

Předmět akreditace laboratoře:

Molekulární analýzy struktury a funkce živočišného genomu DNA technologiemi pro výzkum, vývoj a inovace genetických markerů a pro stanovování genetických typů a ověřování paternity zvířat.

                                                                               

                                                           

Osvědčení o akreditaci    Certificate of accreditation       Priloha osvedceni o akreditaci          

Laboratoř agrogenomiky se pravidelně účastní mezinárodních srovnávacích testů pořádaných společností genetiky zvířat ISAG.

Úspěšnost laboratoře v těchto testech dokládají získané certifikáty:

Certifikát koně
Certifikát skot

Certifikát psi